Spółdzielnia

Handlowo-Usługowa w Mszczonowie

96-320 Mszczonów

ul. Warszawska 6/8

tel./fax: (46) 857 13 45

(46) 857 17 70

(46) 857 12 42

(46) 857 13 26

e-mail: sekretariat_shu@o2.pl

Bazy Magazynowe oferują:

 

w Żabiej Woli - Mag. nr 5, ul. Warszawska 3

 

tel. (46) 857 82 22; 602 521 188;

 

- węgiel

- nawozy mineralne

- środki ochrony roślin

- podłoża ogrodnicze, kora

- nasiona warzyw i kwiatów

- pasze trzodowe, drobiowe i otręby

- gaz propan - butan


w Mszczonowie - mag. nr 2, ul. Grójecka 114

 

tel. (46) 8571771, 694 929 537

 

- sprzedaż głównie:

pasze trzodowe i drobiowe

otręby

sól lizawka


- magazyn rozdzielczy


- pierkarnia

tel. (46) 857 1222