Spółdzielnia

Handlowo-Usługowa w Mszczonowie

96-320 Mszczonów

ul. Warszawska 6/8

tel./fax: (46) 857 13 45

(46) 857 17 70

(46) 857 12 42

(46) 857 13 26

e-mail: sekretariat_shu@o2.pl

Historia Spółdzielni.

Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Mszczonowie powstała w 1948 roku. Do roku 2002 nosiła nazwę: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Mszczonowie. W początkowym okresie działalności Firma była monopolistą w zakresie handlu na terenie gminy Mszczonów. W 1957r. nastąpiło przyłączenie terenu gminy Radziejowice. Na początku lat 60-tych powstały okazałe, jak na ówczesne warunki obiekty: pawilony handlowe, budynki magazynowe w Mszczonowie, punkt skupu żywca w miejscowości Radziejowice. W 1976 roku włączono teren gminy Żabia Wola. Najbardziej intensywny rozwój Spółdzielni przypada na lata 70-te, wtedy to rozbudowano bazę magazynową wraz z zapleczem oraz piekarnię w Mszczonowie, zmodernizowano również większość obiektów handlowych. W 1979 roku oddano do użytku kompleks restauracyjno-handlowy w Radziejowicach. W latach 1980 – 1990 miały miejsce dalsze inwestycje, m.in.: oddanie do użytku pawilonów w Żabiej Woli, modernizacja obiektu restauracyjnego, piekarni i cukierni w Mszczonowie, uruchomienie pawilonów wielko-powierzchniowych: Merkury i Hermes w Mszczonowie.

 

Spółdzielnia dziś.

Obecnie Firma zatrudnia ok. 50 pracowników, prowadzi 14 punktów handlowych na terenie gmin: Mszczonów, Radziejowice i Żabia Wola i 2 bazy magazynowe: w Żabiej Woli i Mszczonowie (informacje w działach: Sieć sklepów spożywczych i Bazy magazynowe).

 

W ramach podpisanych ze Szkołami umów umożliwiamy uczniom w swoich punktach handlowych odbycie praktyk w zawodzie "sprzedawca".
Spółdzielnia dostosowuje swoją działalność do przepisów Unii Europejskiej, wdrożyła system HACCP. Posiada własne zaplecze transportowe.
Prowadzi wynajem obiektów, lokali i powierzchni użytkowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

 

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu

Stanisław Wojciechowski